Antti Pennanen
Palvelut

Palvelut

Palvelut:

Yksilöterapia

Ryhmäluennot (hinta erikseen sovittuna)

Kenelle:

Kaikille niille, jotka ovat kiinnostuneita ihmisyydestä, johtamisesta, ihmisenä olemisesta. Uskon, että oli elämäntilanne mikä tahansa niin itsensä äärelle pysähtyminen on hyväksi. 

Terapiapalvelut

Ihminen tavattavissa -terapeutit ITT® ovat terapia-alan ammattilaisia, jotka kohtaavat asiakkaansa ihmisinä eivät ammattiroolinsa takaa.

Terapeuttiemme inhimillisyys perustuu koulutuksemme kahteen ensimmäiseen koulutusvuoteen. Kasvuohjelmassa jokainen tuleva terapeutti kohtaa oman heikkoutensa ja haavoittuvuutensa. Henkilökohtaisen prosessinsa kautta hän oppii ymmärtämään ja kunnioittamaan myös muiden ihmisten tarvetta henkiseen kasvuun. 

Ihminen tavattavissa -terapeutiksi ITT® valmistuakseen terapeuttimme opiskelevat kasvuohjelman lisäksi noin kaksi vuotta terapiakoulutuksessamme, joka esittelee syvemmin eri terapiasuuntauksia ja antaa teoreettisen pohjan ammatissa työskentelylle. Lopputyön lisäksi terapiakoulutuksessamme edellytetään 100 tuntia omaa terapiaa ja saman verran terapiatyön harjoittelua.

Terapian fokus

Tyypillisesti terapiassa

  • tutkitaan kokemuksiasi ja yritetään huomata esim. sellaisia toiveita ja tunteita, joista et ole ollut tietoinen ja näiden avulla kehittää sinun omaa tietoisuuttasi
  • yritetään ymmärtää miten lapsuudenkokemuksesi kytkeytyvät nykyisiin vaikeuksiisi
  • tutkitaan, millaisia sisäisiä ristiriitoja sinulla mahdollisesti on
  • tutkitaan, miten suojaudut vaikeilta tunteilta ja ajatuksilta. Esim. syytätkö herkästi muita silloin, kun oikeastaan tunnet itse syyllisyyttä? Tai suojaatko itseäsi miellyttämällä, vastoin omia tarpeita?
  • tarkastellaan, miten terapiasuhteessa tulee esiin samanlaisia asetelmia kuin muissa ihmissuhteissasi ja miten ne liittyvät sinulle tyypillisiin tapoihin olla ihmisten kanssa
  • saatetaan tutkia uniasi
  • Myös keholliset kokemukset ja tuntemukset otetaan huomioon 

ihminentavattavissa.fi